Wat een boer kent hyved hij wel maar twittert hij niet
Laatste update: 27 december 2010

Uit een recent gepubliceerd onderzoek is naar voren gekomen dat Social Media steeds meer gebruikt wordt door Nederlandse boeren, maar dat zij lang niet op alle kanalen actief zijn. Kansen volop dus voor deze sector.

Online

Afgelopen najaar deed agrarisch marketing- en marktonderzoeksbureau AgriDirect onderzoek naar het online gedrag van Nederlandse boeren en tuinders. De enquête werd online verspreid en door bijna 400 personen ingevuld, waardoor het onderzoek is gebaseerd op online georiënteerde en/of actieve boeren.

Uit het onderzoek komt naar voren dat 40% van de Nederlandse boeren en tuinders wekelijks gebruik maakt van Social Media. Vooral Youtube (21%), Hyves (14%) en MSN (11%) worden door de boeren gebruikt. Opvallend is dat deze drie Social Media kanalen onder varkenshouders veel meer worden gebruikt (respectievelijk 25%, 18% en 16%) ten opzichte van de andere agrariërs. Boeren en tuinders zijn verder weinig tot niet actief op Linkedin en Twitter; slechts 1% gebruikt deze kanalen.

Van de agrariërs zegt 60% dat het momenteel van geen enkele vorm van Social Media gebruik maakt. Dit percentage wordt behoorlijk opgestuwd door de leeftijdsgroep van 65 jaar of ouder, waarvan 71% geen Social Media gebruikt. In de leeftijdsgroep tot 35 jaar ligt dit percentage namelijk met 42% aanzienlijk lager.

Toekomstmuziek?

AgriDirect heeft tot slot ook de boeren en tuinders voorgelegd of zij verwachten Social Media in de toekomst te zullen gebruiken voor het verkrijgen of verspreiden van informatie voor het bedrijf. Van deze groep verwacht 4 van de 10 inderdaad dit te gaan doen, oftewel 40%. Bij varkens- en pluimveehouders is dit zelfs iets meer dan 50%, terwijl akkerbouwers met 35% juist minder zien in de opmars van Social Media.

Wat het onderzoek onderstreept is dat jonge agrariërs zijn opgegroeid met het internet en zich daardoor meer begeven op Social Media, ook doordat de mensen uit hun directe omgeving dit eveneens doen. Ik heb in mijn vriendenlijst op Hyves diverse mensen zitten die werkzaam zijn in de agrarische sector. Mijn ouders hebben daarnaast een veehouderij maar zitten zelf nauwelijks op internet. Ik daarentegen zit volledig op internet en gebruik vele Social Media kanalen, al is dit veelal niet te relateren aan de agrarische activiteiten van mijn ouders.

Ik denk wel dat Social Media steeds meer zal worden gebruikt door de agrarische sector, doordat het een algemeen goed wordt en daarmee geaccepteerd. De Social Media kanalen zouden naar mijn mening de oude communicatiekanalen kunnen vervangen. Boeren kunnen elkaar bijvoorbeeld via Twitter gaan berichten als het bij hun is gaan regenen. Andere agrariërs kunnen daarna op basis van de locatie en de windrichting bepalen of het slechte weer ook hun kant op komt en op basis daarvan hun besluiten nemen, zoals het stoppen van de werkzaamheden op het land.

Ook zouden de digitale kanalen jongeren kunnen trekken om voor de agrarische sector te trekken. Jongeren zijn namelijk veelal online actief en als zij op dit medium in contact komen met de sector is de kans groter dat zij er door geïnteresseerd raken dan dat het afwezig zou zijn. Ik zie daarom nog vele kansen en mogelijkheden en zou de sector graag van dienst zijn om deze samen te realiseren.

1 Reactie

  1. Nina

    Beste Christian,

    je hebt een interessant artikel geschreven met meer details uit ons onderzoeksrapport. Leuk. We hebben trouwens zojuist het rapport over hetzelfde onderzoek bij onze buren in België gereed. Indien jij hierin geïnteresseerd bent, laat het ons graag weten.

    Vriendelijke groet,
    AgriDirect

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *