Einde nabij voor Stichting Brein?
Laatste update: 9 november 2010

Eurocommissaris Neelie Kroes stelde recent tijdens een toespraak op een conferentie in Frankrijk dat zij het auteursrecht in de Europese Unie wil moderniseren, waarbij de inbreng van derde partijen ingeperkt dient te worden en de handhaving enkel bij de overheid ligt. De berichtgevingen naar aanleiding van deze toespraak zijn echter vooral gericht op Stichting Brein en Buma/Stemra, terecht? En zou hiermee het einde van Stichting Brein nabij zijn?

Modernisering

Kroes wil dat de Europese Commissie het auteursrecht in de Europese Unie (EU) aanzienlijk gaat moderniseren. Volgens haar zijn de huidige wetten namelijk veel te gefragmenteerd en daarnaast slecht aangepast aan de ‘essentie van de kunsten’. Volgens Kroes zijn er juist geen grenzen aan kunsten en benadeelt het huidige systeem hierdoor de creatieve sector in de Europese Unie, dat niet is meegegroeid met de digitalisatie van de culturele wereld.

Stichting Brein & Buma/Stemra

Verder wil de Eurocommissaris dat de belangen van de individuele artiesten middels de nieuwe regelgeving meer naar voren komen, waar nu vooral de uitgevers een prominente rol vertegenwoordigen. Tussenkomst van derden, zoals uitgevers maar ook belangenorganisaties, moeten volgens de Eurocommissaris eveneens worden ingeperkt. Door deze partijen zou er namelijk een beperking ontstaan op de beschikbare content.

Volgens Kroes ontstaat er irritatie bij consumenten doordat het materiaal van artiesten vaak niet toegankelijk is. Doordat er een gebrek aan content is ontstaat er een leegte die vervolgens wordt opgevuld met illegaal materiaal, aldus de Eurocommissaris. Derde partijen zoals Stichting Brein en Buma/Stemra treden volgens haar vaak hard en roekeloos op.

Om de herzieningen door te voeren dient het auteursrecht wel overal gelijk te zijn, wat volgens Kroes een aanzienlijke opgave zal worden om te realiseren. Zij weigert echter te stoppen met het onderzoeken van nieuwe mogelijkheden zolang het huidige systeem naar haar idee niet goed functioneert.

Versterking

Kroes is verder van mening dat het internet niet andere media kapot maakt maar juist versterkt. Zij verwijst hierbij naar de statistieken waaruit blijkt dat mensen die meer tijd op het internet doorbrengen, teven vaker lezen en meer concerten of bioscopen bezoeken dan mensen die minder tijd op het internet spenderen. Daarom vindt Kroes dat de Europese overheid het aanbod van digitale media moet beschermen.

Reacties

Stichting Brein heeft inmiddels via zijn eigen website gereageerd op de diverse nieuwsberichten en stelt dat Kroes juist de standpunten van Brein volgt.

Opvallend is dat de meeste media hun focus richten op Stichting Brein en Buma/Stemra en inzetten op het buitenspel zetten van deze partijen. Blijkbaar heersen er haatgevoelens wat enigszins begrijpelijk is. Stichting Brein is namelijk al jarenlang in een hevige strijd verwikkeld met internetters en aanbieders van content op het internet.

Vooralsnog heeft de stichting wisselend succes. Peer-two-peer websites als Napster en Kazaa zijn inmiddels overgegaan op legale downloads, terwijl Limewire er inmiddels mee gestopt is. Daarentegen lukt het Brein vooralsnog niet om The Pirate Bay uit te schakelen. Daarnaast lijkt de rol van de stichting langzamerhand uitgespeeld, aangezien het illegaal downloaden succesvol wordt teruggedrongen door lagere prijzen. Softwarebedrijven als Microsoft en Autodesk verlagen hun prijzen, waarmee zij het aantal illegale kopieën weten terug te dringen.

Wanneer de Europese Commissie de voorstellen van Kroes zou implementeren zou dit kunnen betekenen dat op termijn Stichting Brein overbodig zal worden, aangezien de stichting streeft naar een legaal gebruik van content op internet en dit bewerkstelligt wordt door de voorgestelde wetswijzigingen. Het uiteindelijke doel van Brein zou daardoor worden gerealiseerd en daarmee zou Brein op zijn hoogtepunt kunnen stoppen.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *