Potentieel van social media onbenut
Laatste update: 15 november 2010

Nog steeds benutten weinig bedrijven het potentieel van social media. Uit onderzoek blijkt dat zij het kanaal vooral nog zien als een manier om hun boodschap te verkondigen en niet luisteren naar hun (potentiële) klanten.

Enquête

In opdracht van SAS heeft de Harvard Business Review onlangs een enquête uitgevoerd onder 2100 bedrijven naar het gebruik van social media. Social media zijn platformen zoals Hyves, Facebook en Linkedin, maar ook Twitter.

Uit het onderzoek komt naar voren dat 75% van de ondervraagde ondernemingen niet weet waarover hun meest waardevolle klanten communiceren en op welke manier zij dat doen. Daarnaast meet bijna 33% van de bedrijven de effectiviteit van social media niet. Dat social media daarnaast nog niet bij iedereen geïntegreerd is blijkt wel uit het feit dat iets meer dan de helft van de respondenten gebruik maakt van social media. Schokkender is het dat hiervan maar een kwart echt weet waar hun klanten zich bevinden en hoe zij over hen communiceren.

Eenrichtingsverkeer

De meeste bedrijven zijn momenteel nog in de proeffase, waarin zij verschillende ideeën uitproberen en kijken naar de effectiviteit en hoe zij hier geld aan kunnen verdienen. Zij gebruiken de kanalen veelal om hun boodschap te verkondigen en om invloed uit te oefenen op de gebruikers van het platform, oftewel eenrichtingsverkeer.

Maar het monitoren, analyseren en deelnemen aan de talloze discussies met hun (potentiële) klanten is voor hen geen doel op zich, terwijl dit op termijn wel zou kunnen resulteren in meer omzet. Doordat bedrijven niet weten waar en hoe de massa over hun producten communiceert, kunnen zij zich daar ook niet op aanpassen.

Van de ondervraagde bedrijven denkt 36% dat zij zich in de komende jaren meer willen gaan richten op het analyseren van hun klanten. Dit is natuurlijk erg weinig en toont nogmaals de terughoudendheid van bedrijven aan.

Potentieel

Zolang zij social media zien als een promotiekanaal zal dit niet resulteren in het effect zoals zij dit voor ogen hebben. Uiteraard is het daarvoor een uitstekend kanaal, maar er zit naar mijn mening veel meer potentieel in. Wanneer een bedrijf namelijk in direct contact kan staan met een klant en hem of haar van een adequaat antwoord kan voorzien op een prangende vraag, wekt dit vertrouwen op bij de desbetreffende consument. Het laat zien dat het betreffende bedrijf betrokkenheid toont richting haar (potentiële) klanten en hen graag wil bijstaan.

Het enkel versturen van reclame-uitingen zal zich op den duur tegen het betreffende bedrijf gaan keren, omdat klanten de meerwaarde van het lid zijn van een hyves of twitter-account van het betreffende bedrijf niet meer zien. Wanneer vragen onbeantwoord blijven zullen zij zich afkeren van de betreffende onderneming en op den duur overstappen naar de concurrent.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *