Sociale agrariërs
Laatste update: 11 maart 2011

Uit recent onderzoek blijkt dat steeds meer bedrijven binnen de agrarische sector zich bezighouden met social media, maar dat er ook nog veel te winnen valt.

Agrarische social media

Uit een recent onderzoek van AgriDirect, een specialist op het gebied van onderzoek binnen de agrarische sector, blijkt dat steeds meer bedrijven binnen de agrarische sector zich bezighouden met social media.

AgriDirect ondervroeg aan het begin van dit jaar 172 toeleveranciers aan de agrarische sector middels een online onderzoek naar hun activiteiten op het gebied van social media.

Van de ondervraagde bedrijven bleek 43,3% wel actief te zijn op één of meerdere social media platformen maar daarmee dus automatisch ook 56,7% niet. Hier is dus nog veel te winnen aangezien meer dan de helft van de ondervraagden nog niet actief is op social media, terwijl hun collega’s dat wel zijn.

De grafiek hieronder laat zien hoeveel procent van de bedrijven die actief zijn op social media een bepaald platform gebruiken.

Bron: AgriDirect

Uit de grafiek komt duidelijk naar voren dat Linkedin verreweg het populairste platform is voor agribusiness, waarbij 71,8% van de ondervraagden aangeeft gebruik te maken van het medium. Een goed voorbeeld van een pagina die op Linkedin bedoeld is voor agribusiness is Tuinbouw & Communicatie. Twitter en YouTube worden door respectievelijk 48,7% en 35,9% van de agribusiness toegepast in hun communicatie. Via deze platformen communiceren bedrijven voornamelijk met leveranciers/partners en agrarische eindgebruikers.

Sociale naamsbekendheid

Veruit het belangrijkste doel van de organisaties is om via social media de naamsbekendheid te vergroten (85%). Daarnaast zien de bedrijven het als een ideaal kanaal om nieuwe klanten te werven en bestaande klanten ‘warm te houden’.

Verder blijkt uit het onderzoek dat de bedrijven die gebruikmaken van social media tussen 1-5 uur per week aan social media besteden, waarbij dan voornamelijk berichten worden geplaatst of verstuurd (82,2%) en nieuws uit de sector wordt bijgehouden (48,7%).Opvallend is tot slot dat maar liefst 64% van de ondervraagden aangeeft nog in een oriënterende fase te zitten wat betreft het gebruik van social media.

Marketing strategie belangrijk

Vanwege de hype en laagdrempeligheid van social media zijn veel bedrijven hiermee begonnen. De verschillende podia bieden vele kansen en mogelijkheden, maar dan is het wel van belang dat ze goed worden ingezet.

Het ontbreekt echter in de meeste gevallen aan een goede online marketing strategie. Het is natuurlijk goed om met bepaalde diensten te experimenteren, maar wanneer er onzorgvuldig mee wordt omgesprongen kan het al snel leiden tot schade aan het bedrijf. Verder zullen de bedrijven meer tijd moeten stoppen in hun content marketing strategie om zo beter te kunnen communiceren met de doelgroep en te voorzien van relevante informatie, waardoor social media optimaal wordt ingezet.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *