Zijn aandelenkoersen te voorspellen met social media?
Laatste update: 14 juni 2011

Recent is er wederom een onderzoek verschenen over hoe Twitter aandelenkoersen kunnen voorspellen. Kunnen beleggers daarom profiteren van social media?

Voorspellende waarde social media

Eind mei verscheen er een onderzoek van Laurens van Leeuwen, student aan de Universiteit van Amsterdam, waarin de voorspellende kracht van social media voor de AEX-index werd onderzocht. Het onderzoek is een logisch vervolg op eerdere studies, waarin onderzocht werd hoe social media bijvoorbeeld filmopbrengsten, boekverkopen en zelfs nationale verkiezingen konden voorspellen. In dit onderzoek werden dus aandelenkoersen onderzocht.

In het onderzoek is gekeken hoeveel er over aandelen in de AEX-index werd gepraat op diverse social media. Het blijkt dat 35% van alle schommelingen van aandelenkoersen (zowel omhoog als omlaag) 4 dagen van tevoren kunnen worden voorspeld. De voorspellende kracht neemt toe naarmate er meer over een bepaald aandeel wordt gesproken. Verder komt naar voren dat het handelsvolume ook toeneemt naarmate een aandeel vaker wordt genoemd op de diverse social media.

Sentimentanalyse Clipit

In zijn afstudeerthesis heeft Van Leeuwn gebruik gemaakt van de sentimentanalyse van online monitoring specialist Clipit. Inmiddels werkt Clipit samen met Het Financieele Dagblad, waarbij dagelijks wordt gekeken naar het sentiment per beursfonds en dit wordt gepubliceerd in zowel de krant als op de website van het FD. Aan de hand van een woordenlijst wordt bekeken of er positief, negatief of neutraal over een beursfonds wordt bericht. Het sentiment per aandeel wordt berekend door het aantal berichten waarin een aandeel negatief, positief of neutraal naar voren komt, te delen door het totaal aantal berichten. Over een aandeel met een relatief groot rood vlak in de balk wordt verhoudingsgewijs veel negatief geschreven.

Wat uit het onderzoek naar voren komt is dat mensen die veel discussiƫren over bepaalde aandelen een hogere autoriteit hebben en zodoende meer invloed op de voorspellende waarde van de aandelenkoersen. Dit levert zodoende wel een enigszins vertekend beeld op, temeer er uit diverse nieuwsbronnen informatie wordt gehaald. Wanneer hetzelfde artikel bijvoorbeeld op meerdere websites wordt geplaatst wordt het eerder en waarschijnlijk vaker meegenomen in het sentiment.

Social media als hulpmiddel bij beleggingsbeslissingen

In een eerder gepubliceerd artikel schreef ik al over de mogelijkheid om beurskoersen te voorspellen door middel van social media. Hierop kreeg ik diverse reacties, onder meer dat het onzin zou zijn.

Het meest recente onderzoek toont echter wederom aan dat er een voorspellende waarde aanwezig is en naar mijn mening wordt social media daardoor een hulpmiddel die beleggers kunnen gebruiken in hun beleggingsbeslissingen. Ze moeten natuurlijk niet blind varen, maar waarom zou je het per definitie negeren?

Tot slot legt Moneywatch het nog eens duidelijk uit met CBS News presentatrice Rebecca Jarvice.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *